Putsbruk

Högkvalitets torrbruk

  • Energibesparande
  • Ekonomiskt
  • Vattentätt
  • Frostsäkert

SOLBRUK P 0-2 är ett putsbruk utöver det vanliga. Ger en värdefull energibesparande extra isolering i yttersta skiktet.

SOLBRUK P 0-2 är VATTENTÄTT, men diffusionsöppen. Slagregn eller vatten/fukt i grunden tränger inte in vid minst 10 mm puts.

1 säck ger ca 14 l färdigblandad massa.

Användning
Putsbruk för användning utomhus och inomhus. Förvattna innan putsning påbörjas. Skydda mot sol och regn och eftervattna i 3 dygn efter putsningsutförandet. Vid temperaturer under +5 gr C måste särskilda medel tillsättas.

Blandning
Vattenbehov till en 17 kg säck är ca 4 l. Det rekomenderas att använda tvångsblandare.
Blandningstid i tvångsblandare ca 8 minuter. I frifallsblandare ca 15 minuter.

Förvaras torrt. Hållbarhet 8 månader. Innehåller 17 kg +/- 0,5 kg.

Cementen i produkten är kromreducerad.