Murbruk

Högkvalitets torrbruk

  • Energibesparande
  • Ekonomiskt
  • Vattentätt
  • Frostsäkert

SOLBRUK M 0-2 är ett murbruk utöver det vanliga. Ger en värdefull energibesparande extra isolering i fogarna.

SOLBRUK M 0-2 är VATTENTÄTT, men diffusionsöppen. Slagregn eller vatten/fukt i grunden tränger inte in i fogarna.

Användning
Murbruk för murning och renovering av puts och murverk. Skydda mot sol och regn och eftervattna i 3 dygn efter murningen. Vid temperaturer under +5 gr C måste medel tillsättas.

Blandning
Vattenbehov till en 17 kg säck är ca 4 l. Det rekomenderas att använda tvångsblandare.
Blandningstid i tvångsblandare ca 8 minuter. I frifallsblandare ca 15 minuter.

Förvaras torrt. Hållbarhet 8 månader. Innehåller 17 kg +/- 0,5 kg.

Cementen i produkten är kromreducerad.