Golvbruk

Högkvalitets torrbruk

  • Energibesparande
  • Ekonomiskt
  • Frostsäkert
  • Mycket lätt

SOLBRUK G 0-6 är ett golvbruk med egenskaper utöver det vanliga. Ger en värdefull energibesparande extra isolering i golvet.

SOLBRUK G 0-6 är MYCKET LÄTT! Densitet 430 kg pr. m3.

Användning
Golvbruk för användning till källargolv och golv i flervåningsbygnader för att reducera vikten i konstruktionen. Skydda mot sol och regn och eftervattna i 3 dygn efter gjutning. Vid temperaturer under +5 gr C måste särskilda medel tillsättas.

Blandning
Vattenbehov till en 7,5 kg säck är ca 1,5 l. Det rekomenderas att använda tvångsblandare.
Blandningstid i tvångsblandare ca 8 minuter. I frifallsblandare ca 15 minuter. Tillsätt vatten först.

Förvaras torrt. Hållbarhet 8 månader. Innehåller 7,5 kg.

Cementen i produkten är kromreducerad.