Om Solbruket

Vi har genom flera års forskning och tester tagit fram en ny generation torrbruk och betong.

Vad som kännetecknar våra produkter är den låga vikten tillsammans med isoleringsförmåga, vattentäthet och brandsäkerhet. Produkten håller ändå den nödvändiga styrka och har livslängd som traditionellt torrbruk och betong.

Solbruket AB är också delaktig i RockDrain konseptet, som är en ny metod för vatten- brand- och frostsäkring av tunnlar. Solbruk ingår i konceptet.