Fullskaletest av RockDrain konceptet

Det pågår ett fullskaletest av RockDrain konceptet i Kattleberg-tunneln (tågtunnel ca 30 km norr om Göteborg). Läs mer i CBI-nytt nr 1-2011 här