Solbruk Putsbruk

Solbruk M

Murbruk med högt isoleringsvärde. Reducerar köldbryggor i fogarna. Vattentätt.

Solbruk Putsbruk

Solbruk P

Putsbruk med högt isoleringsvärde och låg vikt. Vattentätt.

Solbruk Golv

Solbruk G

Golvbruk med högt isoleringsvärde. Mycket låg vikt.

Solbruk Putsbruk

Solbruk T

Ingår i RockDrain konceptet för vatten-, frost- och brandsäkring av tunnlar.

Aktuellt

Fullskaletest av RockDrain konceptet

Det pågår ett fullskaletest av RockDrain konceptet i Kattleberg-tunneln, tågtunnel ca 30 km norr om Göteborg Läs mer